Välkommen till Stockholm

Här finner du vårt senaste nyhetsbrev, som vi även delat ut till dig som boende.
Nyhetsbreven innehåller kort vad som är på gång och annat bra för dig att veta.

Mars

Nya medarbetare
Vi har anställt lite ny personal. Vi har en ny bocoach som heter Abdulahad Adamo samt två st nya reparatörer, Sasha Jovanovic och Ante Forsman som vi
önskar varmt välkomna.

Projekt under 2017
Nu börjar äntligen entréportar, passagesystem med nyckelbricka och porttelefon bli klart. Postboxar har monterats i entréerna, dem ska besiktigas av PostNord. Ombyggnad av källarförråd till er som inte har förråd på våningsplanen pågår, ett är klart, dessa kommer att tas i bruk när hela passagesystemet är driftsatt.

Vi har några lägenheter kvar att besiktiga inför eventuella luckbyten i de lägenheter som renoverades under 2006-2009. Detta kommer att ske nu under våren.

Under vår/sommar kommer vi även att börja byta en del av maskinerna i tvättstugorna, hissrenovering kommer att påbörjas, med 3 hissar per år under en femårsperiod

Vi kommer också fortsätta att laga och bygga om lekplatserna på gårdarna.

Hyreshöjning 2017
Hyresgästföreningen Stockholm och Victoria Park har kommit överens om en hyreshöjning på 0,7% gällande from 2017-01-01.

Fiber – Internet - Tv
Vi vill påminna om att hämta ut din tv-box hos oss på Hyppingeplan 10 (öppet mellan kl 08-11 varje helgfri vardag). Kom också ihåg att välja någon av de 11 nya
internetoperatörna då Comhem slutar att fungera här i december 2017.

Grill- och städkvällar
När det blir varmare kommer vi att som föregående år att arrangera städ- och grillkvällar gårdsvis. Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att bidra till gemenskap och ökad trivsel.

Anticimex
Victoria Park samarbetar med Anticimex för att säkerställa att det inte förekommer ohyra eller skadedjur i och omkring fastigheterna. Upptäcker ni något av det skall ni kontakta Anticimex direkt på tfn 075-245 10 00. Detta kostar inget och det är viktigt att ni anmäler problemet så snart som möjligt.

Rökning och sopor i trapphus
Tyvärr slängs det en del sopor i våra trapphus och även utomhus. Du som hyresgäst ansvarar för att själv slänga dina sopor på anvisad plats. Hushållsoporna slängs i rören på gården (ej i papperskorgarna) och grovsoporna slängas i våra miljöstugor. Det är för brandrisk och allas trivsel som vi vill ha rena trapphus.

Vi har fått klagomål på att det förekommer rökning i vissa trapphus vilket är förbjudet. Visa hänsyn till dina grannar.

Vi önskar er en härlig vår!

Med vänlig hälsning
Uno, Lotta, Sasha, Ante, Adamo, Abdullahi & Elias