Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 23 januari 2019

Victoria Parks förvärv av 2 340 lägenheter godkänt av Konkurrensverket

Konkurrensverket offentliggjorde idag beslutet att lämna Victoria Parks förvärv av ett fastighetsbestånd i Stockholm och Göteborg, som offentliggjordes den 19 december 2018, utan åtgärd. Tillträde förväntas äga rum den 1 april 2019.

Victoria Park offentliggjorde den 19 december 2018 ett förvärv av ett fastighetsbestånd bestående av 2 340 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor. Förvärvet var villkorat av att Konkurrensverket lämnade affären utan åtgärd.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 0708 67 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 0705 45 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2018 till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 051 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka