Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 10 oktober 2018

Victoria Park förvärvar 223 lägenheter i Örebro

Victoria Park AB (publ) förvärvar ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 223 lägenheter i Örebro. Fastigheterna har en total uthyrbar yta om 18 074 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 220 miljoner kronor, motsvarande cirka 12 000 kronor per kvadratmeter. Säljare är EP Förvaltning AB, och tillträde sker preliminärt den 1 november 2018.

– Vi har sedan tidigare cirka 400 lägenheter i Örebro, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen, säger Per Ekelund, VD på Victoria Park.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 860 kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde sker preliminärt den 1 november 2018, då även betalning sker.

För ytterligare information, vänligen kontakta  
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se
CFO och Vice VD Tommy Åstrand, 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2018 till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka