Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 28 september 2018

Offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster i Victoria Park

Under september 2018 har antalet röster och fördelningen mellan stamaktier av serie A resp. B i Victoria Park AB (publ) förändrats på grund av omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Det totala antalet aktier i Victoria Park är oförändrat. Antalet stamaktier av serie A har minskat med 16 000. Antalet stamaktier av serie B har ökat med samma antal. Detta innebär att antalet röster har minskat med 14 400.

Det totala antalet aktier uppgår efter förändringen till 243 906 359, varav 77 773 255 stamaktier av serie A, 165 101 057 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 94 386 565,4.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se  
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 08.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka