Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 6 juli 2018

Vonovia har avslutat sitt erbjudande till aktieägarna i Victoria Park och offentliggjort resultat från den förlängda acceptperioden

Den 18 juni 2018 offentliggjorde Victoria Park att Vonovia bekräftat att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts och att Vonovia Acquisition Holding förlängt acceptperioden för Erbjudandet till kl. 17.00 den 3 juli 2018.

Vonovia har nu offentliggjort att under den förlängda acceptperioden har aktieägare i Victoria Park accepterat att överlåta 1 649 385 aktier av serie A, 2 542 719 aktier av serie B och 108 891 preferensaktier, motsvarande cirka 1,7 % av totalt antal aktier och 2,0 % av totalt antal röster i Victoria Park (efter full utspädning). Därutöver har Vonovia Acquisition Holding förvärvat ytterligare aktier i Victoria Park i marknaden.

Vonovia har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

För ytterligare information hänvisas till Vonovia Acquisition Holdings pressmeddelande som finns på http://sv.vonovia-k.de/.

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Victoria Park AB (publ) 

Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Release
<< Tillbaka