Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande den 6 juli 2018

Victoria Park ökar låneram hos befintliga långivare med 1,4 miljarder kronor

– Victoria Parks affärsmodell med värdeskapande investeringar och socialt hållbar förvaltning ökar löpande värdet på våra fastigheter vilket möjliggör att kontinuerligt utöka vår låneram. De nya avtalen är ännu ett bevis på att vår affärsmodell fungerar, både ur ett ägar- och finansieringsperspektiv, kommenterar Victoria Parks VD Per Ekelund.

Fullt utnyttjande av de nya avtalen skulle innebära att 1 387 miljoner kronor frigörs under året samtidigt som den genomsnittliga räntan sänks med cirka 10 punkter. Victorias Parks finansiella mål när det gäller belåningsgrad är att denna inte ska överstiga 65 procent. Detta mål uppnås med god marginal även efter fullt utnyttjande av de nya låneavtalen. 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

CEO Per Ekelund, telefon 0708-67 66 57, e-post: per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 0705-45 59 97, e-post: tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Victoria Park AB (publ) 

 Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Release
<< Tillbaka