Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 5 juli 2018

Victoria Park inbjuder till Presentation av Delårsrapport januari-juni 2018

Victoria Park publicerar sin delårsrapport januari-juni 2018 torsdagen den 12 juli 2018 kl. 07.30. I samband med detta kommer bolagets VD Per Ekelund och CFO Tommy Åstrand presentera rapporten och svara på frågor samma dag kl. 09.00. 

Presentationen kommer sändas live via webcast på www.victoriapark.se/bolaget, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att ställa frågor i anslutning till presentationen, ring 08 505 564 74.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, epost per.ekelund@victoriapark.se 
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, epost tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. 
Victoria Parks fastighetsbestånd per den 31 mars 2018 uppgick till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka