Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 2 juli 2018

Victoria Park omvandlar outnyttjade ytor till hyresrätter i Växjö

Victoria Park har beviljats bygglov för att bygga om outnyttjade ytor till 28 hyreslägenheter i Dalbo, Växjö. Ombyggnaden är en del av arbetet med att öka områdets attraktivitet samtidigt som nya hyresrätter tillförs utbudet i en stad med stor efterfrågan. Ambitionen är att lägenheterna ska vara inflyttningsklara under första kvartalet 2019.

”Lokaler och utrymmen, som ofta uppfattas som otrygga, blir istället moderna bostäder som gör området både tryggare och mer attraktivt. Vi ser potential i vårt totala bestånd att på detta sätt nyttja våra fastigheter bättre i flera av våra bostadsområden”, säger Dan Mårtensson, Projektchef på Victoria Park.

Genom att bygga om outnyttjade förråd, gamla tvättstugor och matkällare tillkommer 28 nya lägenheter om sammanlagt 1 100 kvadratmeter. Projektet är ett utmärkt exempel på hållbart byggande där befintliga fastigheter används effektivare. Ombyggnad av outnyttjade och tidigare sekundära ytor till bostäder är dessutom ett enkelt sätt att minska bostadsbristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se 
Projektchef Dan Mårtensson, telefon 0703 38 38 05, dan.martensson@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. 
Victoria Parks fastighetsbestånd per den 31 mars 2018 uppgick till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka