Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 11 juni 2018

Victoria Park och Markaryds kommun satsar på trygga och äldreanpassade boenden

I Strömsnäsbruk, Markaryds kommun, planerar kommunen och Victoria Park att renovera och anpassa två fastigheter för att skapa tryggt boende för äldre. Boendet inkluderar även nya lokaler för gemensamma aktiviteter och servering. Satsningen riktar sig i första hand till personer från 70 år och uppåt.

Victoria Park planera att renovera 19 lägenheter där alla tillgänglighetsanpassas och renoveras med nya ytskikt, köksinredning och badrum. Även fastighetens exteriör och utemiljö rustas upp. Kommunen totalrenoverar samtidigt grannfastigheten med nya gemensamhetslokaler såsom matservering, hobbyrum och andra lokaler för samvaro. Under dagtid kommer det även finnas en trygghetsvärd på plats.

”Satsningen visar på vårt goda samarbete med Markaryds kommun och vår gemensamma ambition att skapa tryggt boende för äldre. Vi tror det finns ett stort intresse att få bo attraktivt med möjlighet till aktiviteter med sina grannar. Genom att kommunen dessutom bemannar gemensamma utrymmen ökar tryggheten ytterligare för hyresgästerna”, säger Per Ekelund, VD på Victoria Park.

Servicen riktar sig primärt till de boende i Victoria Parks lägenheter men kommer även användas för kommunens ordinarie verksamhet. Kommunen och Victoria Park ansvarar var för sig för respektive del av konceptet. Den planerade satsningen förutsätter dock tillräckligt hyresgästunderlag, vilket kommer att utvärderas under det tredje kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
Finanschef Tommy Åstrand, telefon 0705 45 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. 
Victoria Parks fastighetsbestånd per den 31 mars 2018 uppgick till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka