Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 24 april 2018

Delårsrapport januari-mars 2018: Stark värdeutveckling och hög investeringstakt

I dagens delårsrapport för det första kvartalet 2018 redovisar Victoria Park en fortsatt stark värdeutveckling och hög investeringstakt.  

  • Kontanterbjudande från Starwood Capital Group.
  • Förvärv av 327 lägenheter i Malmö och Trelleborg.
  • Tillträde av 285 lägenheter i Malmö.
  • Substansvärdet ökade med 40 procent till 31,08 kronor (22,25).

JANUARI-MARS 2018

  • Intäkterna ökade med 10 procent till 284 Mkr (257).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 89 Mkr (70), motsvarande 0,36 kr per aktie (0,29).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 274 Mkr (415), motsvarande 1,11 kr per aktie (1,70).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 35 procent till 98 Mkr (72).
  • Belåningsgraden uppgick till 51,4 procent (55,1).

– Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det första kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar bevisligen är framgångsrik. Det är även glädjande att vårt bolag och organisation samt det arbete vi gör uppmärksammas och skapar internationellt intresse. Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på värdeskapande förvaltning med en social dimension och hållbarhet samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

PRESENTATION IDAG KL 14.30 
Idag kl. 14.30 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via webcast på bolagets hemsida.
Från Victoria Park medverkar VD Peter Strand och CFO Tommy Åstrand. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97,
e-post tommy.astrand@victoriapark.se
 

BILAGA: Victoria Park AB Delårsrapport januari-mars 2018

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 11.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Victoria Park Delårsrapport Januari-Mars 2018 (PDF) Victoria Park Delårsrapport januari-mars 2018 20180424 pressmeddelande
<< Tillbaka