Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 5 april 2018

Ola Svensson utses till ny fastighetschef i Victoria Park

Victoria Park har rekryterat Ola Svensson som ny fastighetschef. Ola kommer närmast från Stena Fastigheter, där han varit fastighetschef de senaste tre åren. Han kommer att ingå i koncernledningen och tillträda sin nya roll senast den 27 juni. Nuvarande fastighetschef Per Ekelund har utsetts till VD för Victoria Park från och med 25 april.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera Ola Svensson som vår nya fastighetschef. Han har en lång erfarenhet och gediget kunnande om fastighetsbranschen, inte minst vad avser drift och förvaltning. Vi har tidigare arbetat tillsammans på Akelius och jag känner honom därmed väl, vilket borgar för en friktionsfri överlämning. Ola kommer att bli en viktig faktor i vår fortsatta expansion, säger Victorias Parks tillträdande VD Per Ekelund.

Ola Svensson, född 1972, har varit fastighetschef på Stena Fastigheter de senaste tre åren. Dessförinnan har han varit regionchef på Rikshem i tre år samt haft ledande befattningar i bostadsfastighetsbranschen, bland annat inom MKB och Akelius Fastigheter. Han är även styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd samt ledamot i Hyresnämnden.

– Det känns mycket stimulerande att tillträda rollen som fastighetschef i Victoria Park. Bolaget har på relativt kort tid byggt upp ett betydande fastighetsbestånd i ett segment med stor förädlingspotential. Affärsmodellen är bevisad och jag ser fram emot att vara en del i den fortsatta expansionen samt verka för en effektiv förvaltning och hållbar utveckling av fastighetsbeståndet, säger Ola Svensson tillträdande fastighetschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fastighetschef/tillträdande VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande
<< Tillbaka