Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 8 februari 2018

Victoria Park inbjuder till Presentation av Bokslutskommuniké 2017

Victoria Park publicerar sin bokslutskommuniké för 2017 torsdagen den 15 februari kl. 07.30.

I samband med detta kommer bolagets VD Peter Strand och ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand presentera rapporten och svara på frågor samma dag kl. 10.00.  

Presentationen kommer sändas live via audiocast på www.victoriapark.se/bolaget, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att ställa frågor i anslutning till presentationen, ring 08 505 564 74.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se 
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 13 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka