Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 15 juni 2017

Victoria Park och Hyresgästföreningen överens om nya hyror för 3 000 lägenheter i Eskilstuna

Victoria Park och Hyresgästföreningen har enats om nya hyror från och med 1 juli för hyresgäster i bolagets lägenheter i Eskilstuna. För 2 000 lägenheter, som varit föremål för en så kallad bruksvärdering, har hyran justerats annorlunda i förhållande till de lägenheter som enbart fått en sedvanlig årlig justering. Den totala justeringen innebär, när den nått fullt genomslag, en positiv årlig resultateffekt för Victoria Park-koncernen på 8,7 miljoner kronor.

– För de 2 000 lägenheterna har det handlat om en förhandling i syfte att hitta rätt hyresnivå för den standard och förvaltningskvalitet som hyresgästerna får. I dessa lägenheter kommer hyran att justeras för att motsvara hyran i likvärdiga lägenheter i Eskilstuna, vilket resulterat i att några lägenheter får oförändrad hyra, andra får en mindre höjning och resterande delen får en något större justering, säger Per Ekelund, Fastighetschef för Victoria Park.

Victoria Park äger fastigheter i centrum, Stenby, Skiftinge, Råbergstorp, Fröslunda och Myrtorp. Det är i de fyra sistnämnda stadsdelarna som bruksvärderingen gällt. Hyresgästerna i dessa stadsdelar kommer få den nya hyran infasad under en längre tid med maximalt 200 kronor per månad i justering. Hela processen kommer att ta flera år men de allra flesta lägenheterna har sin nya hyresnivå inom tre år. I resterande lägenheter, omkring 1 000 stycken kommer hyresnivån att justeras med 1,13 procent, motsvarande drygt 60 kronor per månad för en normal trerumslägenhet. I några lägenheter lämnas hyran oförändrad och i några fall blir justeringen lägre än 1,13 procent.

– Vi har hela tiden fokuserat på att hyresgästerna ska ha en hyresnivå som är rättvisande i förhållande till vad de får ut av sitt boende gällande standard och förvaltningskvalitet, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Victoria Park satsar hårt på Eskilstuna och investerar flera hundra miljoner kronor bara under 2017 för att öka stadsdelarnas och lägenheternas attraktivitet. Investeringarna sker efter dialog med hyresgästerna.

– Vi respekterar och förstår den process som tillsammans med Hyresgästföreningen lett fram till resultatet och vi kommer att fortsätta att utveckla vårt bestånd, säger Per Ekelund, Fastighetschef för Victoria Park.

Uppgörelsen innebär att det årliga hyresvärdet efter fullt genomförande ökar med totalt 8,7 miljoner kronor. Varje hyresgäst kommer att informeras om vad förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden innebär. Både hyresvärden och Hyresgästföreningen kommer att satsa resurser på att svara på hyresgästernas frågor, både genom ökad bemanning i Bobutikerna och genom utökade öppettider i telefonjouren.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Ekelund, Victoria Park, 040 16 74 47
Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen, 010 459 15 70
Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord, 070 654 03 22

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 841 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,9 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka