Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 19 april 2017

Victoria Park inbjuder till Presentation av Delårsrapport januari-mars 2017

Victoria Park publicerar sin delårsrapport januari-mars 2017 tisdagen den 25 april. I samband med detta kommer bolagets VD Peter Strand och ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand presentera rapporten och svara på frågor samma dag kl. 14.00.

Presentationen kommer sändas live via audiocast på www.victoriapark.se där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 840 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,3 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö 
www.victoriapark.se/bolaget
 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka