Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 4 april 2017

Victoria Park tecknar nya finansieringsavtal – frigör drygt 900 miljoner

Victoria Park AB (publ) har tecknat bindande finansieringsavtal, som innebär att bolaget kommer uppta nya lån om 1 250 miljoner kronor fram till och med december 2017. Samtidigt löses befintliga lån om cirka 325 miljoner kronor. Avtalen är tecknade med tre olika banker, varav en för Victoria Park ny nordisk bank. De nya finansieringsavtalen innebär att omkring 925 miljoner kronor frigörs samtidigt som kreditbindningstiden kommer att öka.

– Vi har sett en stark värdeutveckling i beståndet tack vare intensifierade och värdeskapande investeringar i våra fastigheter samt ett fortsatt gynnsamt marknadsklimat. Det finns en betydande potential i att ytterligare förädla vårt aktuella bestånd samtidigt som vi söker efter nya förvärv som passar in i vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension. De nya finansieringsavtalen ger oss en finansiell flexibilitet och en handlingsfrihet att fortsätta investera i vår bevisligen framgångsrika förvaltningsmodell, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

De nya finansieringsavtalen innebär att omkring 925 miljoner kronor kommer att frigöras under året samtidigt som kreditbindningstiden ökar och den relativa finansieringskostnaden hålls oförändrad.

Ett av Victorias Parks finansiella mål är att upprätthålla en långsiktig belåningsgrad om högst 65 procent, vilket med marginal nås även efter de nu tecknade finansieringsavtalen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 07:45.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 840 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,3 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
victoriapark.se/bolaget

Pressmeddelande (pdf)
<< Tillbaka