Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 7 december 2016

Victoria Park utser chef för nyproduktion

Victoria Park har rekryterat Mikael Bengtsson till en ny roll som chef för nyproduktion. Mikael, som är civilingenjör, kommer närmast från en befattning som projektchef på Bredablick Fastighetspartner, och har tidigare varit verksam i olika roller inom NCC under en sexårsperiod. Mikael kommer att rapportera till Fastighetschefen.

En viktig del i vårt strategiska arbete är att kontinuerligt utveckla befintligt fastighetsbestånd med fokus på standardhöjande och värdeskapande åtgärder samt förtätningsprojekt genom nybyggnation. Inom det senare har vi en betydande potential att expandera vårt bestånd på ett kostnadseffektivt sätt genom att nyttja befintlig infrastruktur, samtidigt som vi skapar attraktivare områden, säger Victoria Parks Fastighetschef Per Ekelund.    

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fastighetschef Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 012 000 kvadratmeter, fördelat på 12 800 lägenheter, med ett marknadsvärde om 11,5 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka