Styrelse

Styrelsen i Victoria Park består av följande sju ledamöter med Rolf Buch som ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. 

Rolf Buch

Rolf Buch, född 1965, Styrelseordförande, nyvald 24 juli 2018.
Huvudsaklig sysselsättning: VD för Vonovia SE.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen och ledamot i den rådgivande styrelsen (supervisory board) i GSB Gesellschaft zur Sicherung von Bergmanns-wohnungen mbH samt styrelseledamot i Woldemar-Winkler Stiftung der Sparkasse Gütersloh.
Utbildning & erfarenhet: Studerat maskinteknik och företagsekonomi på RWTH Aachen Universitetet, Tyskland.
Aktieinnehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Peter Strand 

Peter Strand, född 1971, Styrelseledamot sedan 24 april 2018.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Logistic Property AB och Mandiri AB. Styrelseledamot i Fridab AB och Rosengård Fastighets AB.
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör. 
Tidigare VD för Victoria Park AB, Tribona AB, Annehem Fastigheter AB,
Styrelseordförande i Victoria Park.
Aktieinnehav i bolaget: -
Oberoende av bolagets större ägare.

Anders Pettersson 

Anders Pettersson, född 1959, Styrelseledamot sedan 2009.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Alite International AB och Brink BV. Styrelseledamot i ZetaDisplay AB och Pure Power Technologies Inc.
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör och civilekonom. Tidigare VD och Koncernchef för Hilding Anders AB, VD för Thule AB och Thule Holding AB.
Aktieinnehav i bolaget1 800 000 A-aktier och 3 500 000 B-aktier.
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Helene_von_Roeder

Helene von Roeder, född 1970, Styrelseledamot, invald 24 juli 2018.
Huvudsaklig sysselsättning: CFO i Vonovia SE.
Övriga uppdrag:
flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen samt styrelseledamot i Partners of Merck KGaA.
Utbildning & erfarenhet: MPhil från University of Cambridge, Storbritannien. 
Aktieinnehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fabian Heß

Fabian Heß, född 1974, Styrelseledamot, invald 24 juli 2018.
Huvudsaklig sysselsättning: General Counsel i Vonovia SE.
Övriga uppdrag: Flera styrelseuppdrag inom Vonovia-gruppen.
Utbildning & erfarenhet: Doktorsexamen i juridik från Westfälische Wilhelms-
Universität zu Münster i Tyskland.
Aktieinnehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Peter Hohlbein

Peter Hohlbein, född 1959, Styrelseledamot, invald 24 juli 2018.
Huvudsaklig sysselsättning: Associated Partner på Mazars GmbH & Co KG och Managing Partner & Management Consultant på PHC Hohlbein & Cie. Consulting.
Utbildning & erfarenhet: Juristexamen från University of Applied Sciences of the Department of Justice, Bad Münstereifel, Tyskland och ytterligare yrkesstudier vid European Business School (Immo EBS), Fastighetsekonom. Decennier av ledande befattningar inom fastighetsbolag, såsom Real Estate Bad Bank of Landesbank Berlin.

Aktieinnehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jens Nagel

Jens Nagel, född 1971, Styrelseledamot, invald 24 juli 2018.
Huvudsaklig sysselsättning: VD för Hemsö GmbH.
Utbildning & erfarenhet: Uppdrag med fokus på fastighetsförvaltning i Bavaria GmbH, Akelius samt Niam AB.
Aktieinnehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Med aktieinnehav avser eget och/eller närståendes innehav per den 31 december 2018.