Därför investera i Victoria Park

  • Victoria Park förädlar sina fastigheter genom standardhöjande investeringar, hållbar förvaltning med social dimension och förtätning. Det skapar högre boendestandard och förlängd teknisk livslängd för fastigheterna samt attraktivare bostadsområden. Förädlingen av fastighetsbeståndet leder till förbättrat driftsnetto och högre substansvärde.

  • Victoria Park investerar främst på tillväxtorter med stor potential till värdetillväxt och därmed långsiktig värdeökning i aktien. Bostadsbrist och begränsad produktion av bostäder ger Victoria Park förutsättningar att förädla bolagets fastigheter på tillväxtorter.

  • Med 14 300 lägenheter och en värdeskapande, hållbar affärsmodell har Victoria Park blivit ett av landets mest betydande privatägda bostadsbolag.


Förädlingsmodell