Välkommen till Victoria Park

Utöver renoverade hyresbostäder på flera tillväxtorter i Sverige erbjuder vi nyproducerade bostäder genom våra förtätningsprojekt. För närvarande består vår projektportfölj av cirka 3 000 lägenheter. Försäljning pågår av Brf Skatan med 30 bostadsrätter i Växjö.