Individuell mätning och debitering av vatten

Just nu pågår ett stort miljöarbete hos Victoria Park - vi vill att våra hyresgäster ska kunna se hur  mycket du faktiskt förbrukar, och framförallt kunna påverka dina boendekostnader. 

Det finns även miljömässiga fördelar med IMD. Individuell mätning ökar medvetenheten och har i många fall visat sig minska förbrukningen. Bra för både din plånbok och miljön, alltså. Vi ska därför installera mätare i lägenheterna som mäter hur mycket vatten du använder.

Fördelarna med individuell vattenmätning är att:

  • Det är ekonomiskt, du som hyresgäst kan styra över dina boendekostnader då du endast betalar för det du faktiskt använder.
  • Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning.
  • Det är miljösmart eftersom det minskar vatten- och energianvändningen.  
     

Vad är IMD?
IMD står för individuell mätning och debitering av vatten och innebär att du som hyresgäst bara betalar för det vatten som du har använt. I hyran ingår en normalförbrukning och använder du mindre vatten får du avdrag på hyresavin, använder du mer får du betala extra.

Vad ingår i hyran?
I hyran ingår normalförbrukning på 1,1 kubikmeter per kvadratmeter och år, i enlighet med överenskommelse med Hyresgästföreningen. Det innebär att om du gör av med mindre än det som är normalförbrukning får du avdrag på hyresavin, gör du av med mer så får du betala för det som överstiger normalförbrukningen.
Priset vi debiterar dig för varmt och kallt vatten baseras på våra leverantörers priser på vatten och värme.

Vad menas med inkörningsperiod?
Efter installation av mätare i lägenheten, har vi en inkörningsperiod på två månader för att du ska kunna ta del av och framförallt påverka din förbrukning inför den första ”riktiga” avläsningen.
Därefter startar mätning av din faktiska förbrukning i jämförelse mot normalförbrukningen för din bostad.

På hyresavin en månad senare får du den faktiska förbrukningen för föregående månad. Har du använt mindre mängd vatten än det som är normalförbrukning får du avdrag på hyran, har du använt mer får du betala för det som överstiger normalförbrukningen.

Vattenspartips