Revisorer

Vid årsstämman 2017 omvaldes, för tiden intill årsstämman 2018, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för bolaget.

Mats Åkerlund

Mats Åkerlund
Huvudansvarig revisor. Född 1971.

Auktoriserad revisor i Victoria Park sedan 2015.
Mats Åkerlund är medlem i FAR.

Revisorn nås via adress:
PwC, Anna Lindhs Plats 4, 203 11 Malmö