Ledning

Per Ekelund

Per Ekelund
VD
Född 1971
Anställd sedan 2013

Utbildning och erfarenhet:
Byggnadsingenjör 

Tidigare ledande
befattningar i bygg-
och fastighetsbranschen

Aktieinnehav i bolaget: -

Tommy Åstrand

Tommy Åstrand
CFO och vice VD
Född 1968
Anställd januari 2017

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom

Tidigare CFO
Sysav AB, Tribona AB,
E.ON Värme AB

Aktieinnehav i bolaget: - 

Liselott Wennerström

Liselott Wennerström
HR & CSR-chef
Född 1970
Anställd sedan augusti 2017
 
Utbildning och erfarenhet:
Fil kand Human Resource

Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB,
VD SpecialPartner AB

Aktieinnehav i bolaget: -

Ola Svensson

Ola Svensson
Fastighetschef
Född 1972
Anställd 27 juni 2018

Utbildning och erfarenhet:
MBA utbildning Akelius University

Tidigare Fastighetschef Stena Fastigheter, Regionchef Rikshem. Styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd samt ledamot i Hyresnämnden

Aktieinnehav i bolaget: -

Med aktieinnehav avser eget och/eller närståendes innehav per den 31 december 2018.