Bolagsledning

Victoria Parks ledningsgrupp

I Victoria Parks ledning ingår VD Peter Strand samt ytterligare tre befattningshavare med olika ansvarsområden.

Per Ekelund
Fastighetschef och vice VD
Född 1971.
Anställd sedan 2013.

Utbildning och erfarenhet:
Byggnadsingenjör. 

Tidigare ledande
befattningar i bygg-
och fastighetsbranschen.

Aktieinnehav i bolaget:
713 529 A-aktier och
384 998 B-aktier.

Peter Strand
VD
Född 1971.
Anställd sedan 2013.

Utbildning och erfarenhet:
Civilingenjör.

Tidigare VD för Tribona AB, Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB.

Aktieinnehav i bolaget:  
3 082 400 A-aktier,
3 774 800 B-aktier,
4 000 Preferensaktier och
620 000 Teckningsoptioner.

Liselott Wennerström
CSR- och HR-chef
Född 1970.
Anställd sedan augusti 2017.
 
Utbildning och erfarenhet:
Fil kand Human Resource.

Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB,
VD SpecialPartner AB.

Aktieinnehav i bolaget:
6 000 B-aktier och
310 000 Teckningsoptioner.

Tommy Åstrand
CFO
Född 1968.
Anställd januari 2017.

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom.

Tidigare CFO
Sysav AB, Tribona AB,
E.ON Värme AB.

Aktieinnehav i bolaget
45 000 B-aktier och
620 000 Teckningsoptioner.

Med aktieinnehav avser eget och/eller närståendes innehav per den 31 december 2017.