Bolagsledning

I Victoria Parks ledning ingår VD Per Ekelund samt ytterligare tre befattningshavare med olika ansvarsområden.
Den 5 april utsågs Ola Svensson till ny Fastighetschef och tillträder sin roll senast den 27 juni 2018.

Per Ekelund

Per Ekelund
VD
Född 1971.
Anställd sedan 2013.

Utbildning och erfarenhet:
Byggnadsingenjör. 

Tidigare ledande
befattningar i bygg-
och fastighetsbranschen.

Aktieinnehav i bolaget:
713 529 A-aktier och
384 998 B-aktier.

Tommy Åstrand

Tommy Åstrand
CFO och vice VD
Född 1968.
Anställd januari 2017.

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom.

Tidigare CFO
Sysav AB, Tribona AB,
E.ON Värme AB.

Aktieinnehav i bolaget
45 000 B-aktier och
620 000 Teckningsoptioner.

Liselott Wennerström

Liselott Wennerström
CSR- och HR-chef
Född 1970.
Anställd sedan augusti 2017.
 
Utbildning och erfarenhet:
Fil kand Human Resource.

Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB,
VD SpecialPartner AB.

Aktieinnehav i bolaget:
6 000 B-aktier och
310 000 Teckningsoptioner.

Med aktieinnehav avser eget och/eller närståendes innehav per den 31 mars 2018.