Bortom Bokslutet

Värdet av Victoria Parks bostadssociala insatser - Bortom Bokslutet - rapport av Ingvar Nilsson

Läs och ladda ner
Bortom bokslutet

Sammanfattning

Summery in English 

Bostadssociala insatser skapar betydande samhällsvinster

Fastighetsbolaget Victoria Parks satsningar på att anställa tidigare långtidsarbetslösa i sina bostadsområden har visat sig vara mycket framgångsrikt. Förutom att minska utanförskapet för individen vinner samhället över fem miljoner kronor för varje person som får anställning. Detta visar en ny rapport – Bortom bokslutet – som utvärderat Victoria Parks bostadssociala initiala satsningar.

Flera av Victoria Parks fastigheter finns i utsatta och socioekonomiskt svaga bostadsområden. För att minska utanförskapet och göra områdena attraktivare arbetar Victoria Park med flera sociala satsningar. En av dem är att anställa tidigare långtidsarbetslösa personer som bor i bolagets fastigheter till tjänster som miljövärdar eller bocoacher.

I rapporten ”Bortom bokslutet” har nationalekonomen Ingvar Nilsson granskat företagets bostadssociala arbete och hans slutsatser är tydliga. I rapporten beräknas det ekonomiska värdet av de personer som fått anställning efter att ha deltagit i Victoria Parks arbete och det är betydande.

– Vi har tittat närmre på en grupp om 23 individer som fått anställning efter att de medverkat i Victoria Parks program. De sammanlagda samhällsvinsterna i ett 20-årsperspektiv i att bryta dessa personers utanförskap uppgår till cirka 120 Mkr, alltså drygt fem miljoner per person. Kommunen är den enskilda samhällsaktören som får störst ekonomisk vinning men hela samhället kan ta del av vinsterna, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom och expert på så kallade socioekonomiska bokslut.

Även för Victoria Park är satsningen lönsam på både kort och lång sikt. Som en effekt av minskade kostnader för underhåll och renhållning ger varje tusenlapp företaget satsar på sitt bostadssociala arbete en avkastning på drygt 2 500 kronor, och på längre sikt skapas attraktivare områden. 

– Det är glädjande att vårt arbete fungerar och skapar attraktivare bostadsområden samt ekonomiska värden för såväl oss som samhället i stort. Att vi kan bidra till att människor i utanförskap kommer in på arbetsmarknaden är dock minst lika viktigt, säger Peter Strand, VD på Victoria Park.

– Rapporten visar också hur viktigt det är att fastighetsbolag arbetar med dessa frågor, det borde fler göra både kommunala och privata bolag, säger Ingvar Nilsson.

Om rapporten
Rapporten ”Bortom bokslutet” beräknar dels värdet av Victoria Parks bostadssociala arbete, och dels om bostadssociala satsningar är lönsamt för individer samt samhället i stort. Rapportförfattare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som har 35 års erfarenhet av att studera marginaliseringens ekonomi, värdet av prevention och tidiga insatser. Ingvar Nilsson har också varit med att skapa metoden Socioekonomiska bokslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Strand, VD Victoria Park, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ingvar Nilsson, Nationalekonom och rapportförfattare, 070 531 94 34, i.nilsson@seeab.se

Miljövärdar, Victoria Park