Samhällsengagemang

Victoria Park anställer boende för ökad sysselsättning i området         

Den socialt hållbara förvaltningen är en central del i Victoria Parks förvaltningsmodell och utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Den sociala förvaltningen har som mål att förändra livet i området och skapa mer attraktiva bostadsområden. I förlängningen gynnar det såväl de boende som bolaget genom att området blir bättre att leva i samt ett ökat värde på fastigheterna.

Skapa delaktighet

Victoria Park engagerar de boende och gör dem delaktiga i arbetet med att utveckla en trivsam boendemiljö. Vi satsar på att etablera en god dialog med hyresgästerna genom egna bobutiker med lokala organisationer i varje stad vi finns representerade, anställning av långtidsarbetslösa från bostadsområdet i Victoria Park-programmet, sommarjobbare och praktikanter. Vidare har Victoria Park ett brett samhällsengagemang och samarbetar med kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar för att stödja den lokala utvecklingen.

Victoria Park öppnar dörren för arbetssökande i området

Nyckeln till att skapa en trivsam och attraktiv boendemiljö är nöjda och engagerade boende och medarbetare. Vi ser därmed en styrka i att anställa boende i bostadsområdet. Dessa eldsjälar har enorm kunskap om både gårdarna och närområdet, och vill vara med och bidra till en trivsammare boendemiljö. 

Med Victoria Park-programmet förstärker vi den traditionella förvaltningsorganisationen och skapar därmed årligen sysselsättning för omkring 40 långtidsarbetslösa boende – som bocoacher eller miljövärdar – och ger dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta i Victoria Park-programmet har ökat i takt med att vi har vuxit med fler lokala organisationer. Anställningarna varar 12-18 månader med avtalsenlig lön där Victoria Park står för cirka 60 procent av den totala lönekostnaden. För resterande del erhåller bolaget ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Detta medför att vi kan anställa fler ungdomar från våra bostadsområden. Sedan starten 2013 har 50 personer deltagit. Efter avslutat program har 80 procent har gått direkt vidare till annat jobb eller utbildning, vilket är ett av målen.

De sociala mervärdena är flera, alltifrån samhällsnyttan i stort med ökad sysselsättning och inkomstnivå till ökad boendekvalitet genom större hänsynstagande och engagemang bland de boende.

Lokala förvaltningsorganisationer

Victoria Park har lokala förvaltningsorganisationer i varje fastighetsort med egna medarbetare som bor i området. Vi vill ha en nära dialog med de boende och utökar den traditionella förvaltningsorganisationen med bocoacher och miljövärdar i varje fastighetsbestånd. Bocoacherna besöker boende i bostaden och diskuterar boendefrågor utifrån varje enskild person och familjs perspektiv och behov, som till exempel sopsortering, återvinning och hur gemensamma utrymmen ska hållas iordning och allmänna skötselråd för en trivsam bostadsmiljö. Miljövärdarna ansvarar för att det är rent, snyggt och trivsamt på gårdarna och runtomkring fastigheterna. Genom att exempelvis miljövärdarna dessutom är boende hos oss skapas flera sociala mervärden. Både boende och människor som rör sig i området känner ett större ansvar att inte skräpa ner eller förstöra, när det är deras vänner eller grannar som ser till att det hålls rent och snyggt. 

Entreprenadavtal med social klausul

Victoria Park ställer krav på entreprenadavtal med social klausul. För att kunna engagera fler boende i arbetet med att utveckla bostadsområdena, ställer vi krav på att entreprenörer anställer personer som bor i våra bostadsområden. Vi har bland annat tecknat entreprenadavtal för trappstädning i Malmö, Karlskrona och Stockholm, vilket innebär att våra entreprenörer anställt boende i våra fastigheter, med ökad sysselsättning och flera sociala mervärden som följd.

Brett samhällsengagemang

Victoria Park har ett brett samhällsengagemang. Vi samarbetar med kommuner och myndigheter såsom arbetsförmedling, miljöförvaltning, polis samt andra fastighetsägare och organisationer, som exempelvis hyresgäströrelsen, idrottsföreningar och trossamfund. Ett brett samarbete skapar en tryggare boendemiljö och motverkar utanförskap. Därför stöttar vi olika sociala aktiviteter som gynnar både de boende och närområdets utveckling. 

Exempel på samhällsengagemang

  • Läxhjälp till högstadieelever i Malmö och Göteborg – genom samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen.
  • Stöd till Al Nour Drita – en albansk-muslimsk förening i Malmö.
  • Samarbete med FC Rosengård – bland annat arrangerar vi Victoria Park Fotbollsskola en vecka i augusti 2016 och 2017 på Rosengårds IP.
  • Victoria Parksfotbollsskola i Linköping.
  • Samarbete med Drömmarnas Hus.
  • Samarbete med kommunen i Tensta – ”Trygg i Tensta” som bland annat organiserar nattvandringar.
  • Samarbete med hyresgäströrelsen som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och kvinnor i Victoria Parks kommersiella lokaler.
  • Samarbete med olika stadsdelsförvaltningar i brottsförebyggande frågor och områdesutveckling.
  • Samarbete med kvinnoförening i Linköping.
  • Samarbete med en fastighetsförening i Linköping, för att tillsammans med tre andra fastighetsbolag skapa ett tryggare område i Nygård. 

Under 2016 renoverades hissar på Herrgården i Malmö. Åtta barn dekorerade var sin hiss. Glädjen var stor när elvaåriga Nor Muntazar för första gången fick se sin teckning i stort format.            Mohamad Ismailat och Illir Hyseni i Malmö är bland de 80 %, som efter avslutat Victoria Park-program direkt gått vidare till annat jobb eller utbildning, vilket är ett av våra mål.