Öppet bredbandsnät hos Victoria Park

Just nu pågår ett stort arbete hos Victoria Park - vi vill ge alla våra hyresgäster tillgång till ett öppet bredbandsnät med stor valfrihet inom bredband, TV och telefoni! Att ansluta alla våra fastigheter kommer att pågå från sommar 2017 till och med 2019.

Du som är hyresgäst hos Victoria Park kommer i god tid att få information när det är dags för ditt område att anslutas till det
nya öppna bredbandsnätet.

Vad är ett öppet bredbandsnät?
Det nya öppna bredbandsnätet ger dig som hyresgäst en stor valfrihet av tjänster inom TV, bredband och telefoni.
Att det är ett öppet nät betyder att du kan välja mellan många
olika tjänsteleverantörer och deras utbud. Via det nya öppna bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni
och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket.

Vill du beställa tjänster i det öppna bredbandsnätet?
På portalen victoriapark.itux.se hittar du mer information om det nya öppna bredbandsnätet med tjänster inom TV, telefoni och bredband. Ditt hus måste dock först ha anslutits till nätet innan
du kan beställa. Det är lagom att teckna tjänster i det nya öppna bredbandsnätet ungefär 3 veckor innan du ansluts, så att du hinner få hem utrustning från din nya tjänsteleverantör.

Där hittar du också alla leverantörer som levererar tjänster i bredbandsnätet. Det är direkt till tjänsteleverantören du vänder
dig om du har frågor kring deras utbud eller behöver hjälp.

Varför satsar vi på ett öppet bredbandsnät?
Det gamla fasta telenätet och mobilnätet har inte tillräcklig kapacitet för att klara framtidens behov av digitala tjänster.
Över hela landet byggs nu fibernät för en snabbare, stabilare uppkoppling. Detta ligger också i linje med regeringens vision
om att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Victoria Park har därför beslutat att satsa på ett öppet och
framtidssäkert bredbandsnät som möter framtidens krav och ger dig som hyresgäst stor valfrihet.

Hur går arbetet till i området?
Om det inte finns ett bredbandsnät av fiber redan idag bygger vi ett nytt nät. Det innebär att vi behöver gräva utanför huset. Därefter sker en installation i trapphuset och i varje lägenhet.

Om det redan finns ett fibernät i huset idag behöver vi göra en migrering, dvs. en övergång från det befintliga nätet till det nya öppna bredbandsnätet. Det innebär att vi behöver inte göra några markarbeten utanför, men i vissa fall behöver vi byta utrustning i lägenheten.

Tidplan för anslutning till det nya bredbandsnätet
Du kommer i god tid få information om när ditt område ska anslutas.

Under 2017 och 2018 installerade vi öppet bredbandsnät i Eskilstuna, Borås, Karlskrona, Kristianstad, Nyköping och Göteborg.

Under 2019 är det dags för Malmö, Växjö och Örebro.

Bild1

Tjänster och utbud

På vår portal hittar du mer information om det nya öppna bredbandsnätet med tjänster inom TV, telefoni och bredband.

Till portalen

Det är direkt till tjänsteleverantören du vänder dig om du har frågor kring deras utbud eller behöver hjälp.

Allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om det nya öppna bredbandsnätet, hur det kommer att påverka dig som boende eller om själva byggnationen av nätet kan du kontakta vår support.

Telefon 0771-40 70 77

E-post victoriapark@itux.se 

Totalrenoverad lägenhet