Nyhetsbrev Karlskrona

Här finner du vårt senaste nyhetsbrev, som vi även delat ut till dig som boende.
Nyhetsbreven innehåller kort vad som är på gång och annat bra för dig att veta.

Mars

Hej,

Våren är äntligen på väg med stormsteg och vi har en spännande tid framför oss med både flytt till nytt kontor och många projekt som händer i våra bostadsområden. Vi kommer bland annat att visa våra totalrenoverade lägenheter på Carlandravägen och Annebo.

Ny besöksadress
I april kommer vi att flytta Bobutiken till vår egen fastighet Sparre som ligger på Drottninggatan 16 i Karlskrona.
Vi kommer ha stängt den 24 och 25 april när vi flyttar.

Felanmälan är öppen som vanligt för akuta ärenden. I samband med flytten kommer vi även att förändra tiderna för felanmälan per telefon till 9.30–11.00, det går att lämna felanmälningar på hemsidan dygnet runt.

Nya medarbetare
Vi har en ny fastighetstekniker som heter Ulf han har börjat hos oss och vi har även förstärkt vår organisation med två målare som heter Karim och Ahmed, ni kommer att möta dem ute i våra områden.

Kungsmarken
All belysning i trapphusen kommer att bytas ut. Vi påbörjar arbetet under mars månad. Alla rabatter runt fastigheten ska tas bort och saneras under våren, hyresgästerna får mer
information på vårt bostadsmöte i Kungsmarken den 28 mars.

Jämjö
När lekplatsen är klar på Villavägen kommer vi att ha en gemensam grillkväll tillsammans den lokala Hyresgästföreningen.

Carlandravägen
Vi kommer att byta flera kulvertar mellan husen de närmsta månaderna, de hyresgäster som kan bli påverkade av detta kommer att få information under tiden arbetet pågår.
En ny lekplats i området är planerad.Inom kort kommer vi att bjuda in till bostadsmöte på Carlandravägen. Vi återkommer med mer information.

På vårt senaste möte med Hyresgästföreningen diskuterade vi de klagomål som kommer om mycket trafik inne på området. Tänk på att visa hänsyn och kör försiktigt om man måste in på området. Vi har varit i kontakt med de hemtjänstbolag som finns på Carlandravägen angående de klagomål vi fått på hur de kör och parkerar.

Ny hyra på garage
Hyrorna för garageplatser i Annebo, Polhemsgatan och Kungsmarken har varit oförändrade i många år och vi kommer att justera dem from 1 dec för dig som redan hyr en plats hos oss. Alla nya avtal får den nya hyran direkt.

Samtliga som hyr garageplatser i dessa fastigheter idag har fått brev ifrån oss med nya hyresavtal. Vi kommer även att se över hyrorna för våra parkeringsplatser framöver.

Önskar dig en härlig vår!

Vänliga hälsningar Elna med personal