Ledning och Revisor

Victoria Parks ledande befattningshavare består för närvarande av tre personer; Peter Strand, Tommy Åstrand och Per Ekelund.

Nedan redovisas ledande befattningshavarna i Victoria Park, när dessa tillträdde sina befattningar samt födelseår, erfarenhet samt aktieinnehav i Victoria Park den 2 januari 2017, kända förändringar.

Med aktieinnehav avser eget och/eller närståendes innehav.

Peter Strand

Peter Strand
VD
Född 1971.
Anställd sedan 2013.

Utbildning och erfarenhet:
Civilingenjör.
Tidigare VD för Tribona AB,
Victoria Park AB,
Annehem Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Victoria Park:  
3 082 400 A-aktier,
3 774 800 B-aktier,
4 000 Preferensaktier.

Peter Strand

Tommy Åstrand
Ekonomi- och finanschef
Född 1968.
Anställd januari 2017.

Utbildning och erfarenhet:
Civilekonom.
Tidigare CFO Sysav AB,
Tribona AB, E.ON Värme AB.


Aktieinnehav i Victoria Park: 
45 000 B-aktier.

Per Ekelund

Per Ekelund
Fastighetschef och vice VD
Född 1971.
Anställd sedan 2013.

Utbildning och erfarenhet:
Byggnadsingenjör.
Erfarenhet från ledande
befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Aktieinnehav i Victoria Park:
913 529 A-aktier,
58 798 B-aktier och
620 000 Teckningsoptioner.

REVISOR

Mats Åkerlund

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig:
Mats Åkerlund
Född 1971.

Auktoriserad revisor i bolaget sedan 2015.

Mats Åkerlund är medlem i FAR.

Revisorn nås via adress:
PwC, Anna Lindhs Plats 4,
203 11 Malmö