Aktieägare

Aktieägare per den 29 juni 2018, kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

aktieägare

Danir AB och Ninalpha AB har ställt ut köpoptioner till Vonovia Acquisition Holding avseende sammanlagt 10 235 198 aktier av serie A och 14 264 946 aktier av serie B, enligt vilka Vonovia Acquisition Holding har en rätt att förvärva. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 15-29 maj 2019.

Insynsregister
För bolagets Insynsregister, hänvisar vi till fi.se.