Aktieägare

Aktieägare per den 31 mars 2018, kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

aktieägare 31 mars 2018

Aktieägarfördelning

Svenska institutioner, 31 %
Styrelse/ledning, 28 %
Utländska, 15 %
Övriga, 26 %

Insynsregister
För bolagets Insynsregister, hänvisar vi till fi.se.