Aktieägare

Aktieägare per den 30 september 2018, kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

untitled

1)  Helägt dotterbolag till Vonovia SE.
2)  Danir AB och Ninalpha AB har ställt ut köpoptioner till Vonovia SE avseende sammanlagt 24 500 144 aktier, vilka kan utnyttjas under perioden 15-29 maj 2019.

 

Insynsregister
För bolagets Insynsregister, hänvisar vi till fi.se.