Aktieägare

Aktieägare per den 30 september 2017, kända förändringar

Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

Aktieägare2017

Insynsregister
För bolagets Insynsregister, hänvisar vi till fi.se.