Victoria Park Obligation

2014 emitterades obligation om 400 Mkr med en rörlig ränta om Stibor 3M + 500 punkter och förfallodatum den 3 december 2018.

2016 emitterades obligation om 600 Mkr med en rörlig ränta om Stibor 3M + 450 punkter och förfallodatum den 17 juni 2020.

Båda obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm där handel endast sker via svenska banker och fondkommissionärer. 

Bland investerar återfinns banker, pensionsfonder, privata företag samt enskilda investerare.