Victoria Park Obligation

I december 2014 respektive juni 2016 emitterades obligationer om totalt 1 000 Mkr med löptid på fyra år och en rörlig ränta om Stibor 3m + 500 respektive 450 punkter.

Båda obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm där handel endast sker via svenska banker och fondkommissionärer. 

Bland investerar återfinns banker, pensionsfonder, privata företag samt enskilda investerare.