Sjöbo

Borås Sjöbo | Borås Hässleholmen


Sjöbo är ett barnvänligt område med naturen nära inpå. Här erbjuder vi lägenheter med allt från ett till fyra rum och kök, som alla ligger i fyravåningshus. Garage finns att hyra. Asfalterade parkeringsplatser finns intill varje huskropp. Våra lägenheter finner du på Ekängsgatan, kv. Broskskivlingen.

Lägenheterna är anslutna till det stadsoptiska fibernätet SplitVision i Borås och du har möjlighet att fritt välja att teckna avtal bland de leverantörer av bredband, telefoni och på sikt också teve som ingår i SplitVisions tjänsteutbud, se www.splitvision.se

Sjöbo ligger norr om centrala Borås. Här blandas småhusbebyggelse med flerfamiljehus från 1950- talet, med huvudsakligen 3-4 våningar. Kvarteren har stora och välskötta grön- och lekområden. Sjöbo är den stadsdel i Borås som har högst andel bostadsrätter, cirka hälften av antalet bostäder är bostadsrätter. 

I området finns ett centrum, Sjöbo Torg, med bland annat Nettobutik, pizzeria, frisörer, bankomat, apotek och vårdcentral. I anslutning till torget finns Sjöboskolan med förskola och upp till årskurs 6. På Framtid Sjöbo erbjuds en rad aktiviteter av lokala föreningar och organisationer.
I nära anslutning till Sjöbo finns vackra naturområden som exempelvis Öresjön i norr, Viskan som rinner direkt väster om området samt Rya åsar och Boråsparken i söder. Mellan området och centrum finns Borås djurpark, Borås Arena samt handelsområdet Knalleland.

Sjöbo ligger i norra delen av Borås längs Fristadsvägen (väg 42), cirka 5 km till centrum. Med cykel tar det cirka 15 minuter. Bussar till centrala Borås går regelbundet, se Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se. Sjöbo ingår i stadsdelsförvaltningen Norr, en av Borås Stads tre stadsdelsförvaltningar. Stadsdelen omfattar Centrum, Sjöbo och Fristad, se Borås Stads hemsida www.boras.se för information om förskolor, skolor samt fritidsverksamhet.