Kalendarium

2018-10-23 Delårsrapport januari-september 2018
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2019-04-23 Årsstämma 2019