INVESTOR RELATIONS

Victoria Park förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, Victoria Parks informationspolicy samt kända rekommendationer.

Presentationer av Victoria Park görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressreleaser samt regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och investerare.

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från hemsidan. Tryckt information distribueras per post på begäran till info@victoriapark.se. Det gäller även om du önskar den tryckta årsredovisningen per post. Distribution av den tryckta årsredovisningen för 2017 sker med start under vecka 16.

IR-kontakt


Peter Strand

Peter Strand, VD
070 588 16 61
peter.strand@victoriapark.se

Tommy Åstrand

Tommy Åstrand, CFO
070 545 59 97
tommy.astrand@victoriapark.se

Analytiker som bevakar Victoria Park

ABG Sundal Collier
Philip Hallberg
08 566 286 95
philip.hallberg@abgsc.se

Carnegie
Per Holm
08 58 86 89 42
per.holm@carnegie.se

Danske Bank
Henrik Dahlgren
08 568 806 36
henrik.dahlgren@danskebank.se

Pareto Securities
Johan Edberg 
08 402 52 64
johan.edberg@paretosec.com

Swedbank
Jan Ihrfelt
08 585 936 48
jan.ihrfelt@swedbank.se

Prenumerera på pressmeddelanden/rapporter

E-postadress: