Victoria Park Puttinggreen lag 

Golf

Putting-greenen är gestaltad av golfbanearkitekterna Karl-Oscar Seth och Peter Chamberlain från Temagruppen, är dramatiskt placerad knappt 30 meter från randen av Limhamns majestätiska kalkbrott.