Tillsammans med HGF och boende jobbar vi för ett trivsamt boende

Vi jobbar tillsammans med Hyresgästföreningen och de boende i Eskilstuna för en ökad trivsel, gemenskap och stolthet.

Utvecklingsgruppens gemensamma mål är att utveckla hyresrätten till ett bra boende med trygghet, inflytande och trivsel i bostadsområdena samt att skapa goda förutsättningar, underlätta och erbjuda möjligheter för de boende att engagera sig och utveckla sitt boende och bostadsområde. Utvecklingsgruppen har under det gångna året haft fem protokollförda sammanträden och ett flertal andra träffar för att diskutera, planera och genomföra aktiviteter. Vi har också haft en hel del bostadsmöten, tältmöten, trygghetsvandringar, områdesdagar och deltagit vid nätverksträffarna.

Utvecklingsgruppen inom Victoria Park har bestått av Mia Ling, Gunilla Fredriksson, och Yvonne Bouja från Victoria Park och Nina Mogensen, Petra Skantz och Jonny Christensen, förtroendevalda HGF samt Firat Nemrud, verksamhetsutvecklare HGF.  

Verksamhetsberättelsen för 2017