Unik miljö

Brf Paviljongen - 133 bostäder

Huvudbyggnaden med alla gemensamma faciliteter invigdes 1978 som cementkoncernen Eurocs nya huvudkontor. Byggnaden ritades av arkitekturprofessorn Sten Samuelsson 1977. Till denna fascinerande byggnad inspirerades han av såväl orientaliska palats som kloster i romansk stil. Formspråket präglas av vackra valvbågar och pelare. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Carl Fredrik Reuterswärd. Längs trappan ner till vinkällaren löper bland annat hans omtalade ledstång i form av en kobra. De charmiga och gröna atriumgårdarna utformades ursprungligen av landskapsarkitekten Per Friberg. Därefter har Tema landskapsarkitekter anpassat utformningen för en boendemiljö.

Renoveringen av huvudbyggnaden har i allt väsentligt lyckats behålla byggnadens unika miljö. Mot söder öppnar det annars slutna formspråket upp – med ljus och volym via glasfasader och öppna valvbågar ut mot Kalkbrottet. De inre gröna atriumgårdarna förstärker atmosfären med både ljus och volym.

På platsen låg tidigare Annetorpsgården. Det var en gård som tillkommit 1790 genom att Frans Suell d.y. köpte upp sju hemman i Hyllie by, bröt ur dessa ur bygemenskapen och lade samman dem i ett skifte. Namnet Annetorp fick gården efter Suells hustru Anna af Trolle. Frans Suell d.y. var en driftig näringsidkare och entreprenör i Malmö, och en av den tidigare industrialismens föregångsgestalter.

Huvudbyggnaden fungerar som stabil sockel för de tre hus, som är byggda ovanpå. Husen ger ett intryck av att vila lätt på den låga huvudbyggnaden. Det formmässiga uttrycket är nutid, men knyter an till huvudbyggnaden stilmässiga rytm.

De nya husen har fyra nya våningar plus en penthousevåning. De ljusa, släta fasaderna domineras av stora fönster och generösa balkonger. I den östra kanten av huvudbyggnaden reser sig ytterligare tre hus över Kalkbrottet. Det första är löst hopdockat med huvudbyggnaden och de två andra är friliggande. Dessa tre hus är något större än de som vilar ovanpå på huvudbyggnaden. Arkitektoniskt kan de två husgrupperna beskrivas som kusiner med varandra.

Brf Allén - 71 bostäder

Sydväst om huvudbyggnaden fram mot Kalkbrottskanten ligger den gamla Annetorpsgårdens 1800-talspark med sina magnifika bokar och kastanjer. I denna mycket fascinerande naturmiljö är Brf Allén gestaltad – de fyra nya hus som tillsammans med de befintliga byggnaderna bildar den karakteristiska siluett som utgör Victoria Parks ”skyline” mot Kalkbrottet.

De första tre husen är vita femvåningshus med stora balkonger mot söder, där samtliga lägenheter har utblick mot Kalkbrottet samtidigt som solljuset tas tillvara maximalt. Överst finns en indragen takvåning med två penthouselägenheter som har väl tilltagna takterrasser och enastående utsikt mot Kalkbrottet, Öresund och landskapet runt omkring.

Det fjärde huset ligger i parken med en hisnande utsikt över Kalkbrottet mot söder, sydväst och öster. För att ta vara på det unika läget har huset försetts med ett eget arkitektoniskt uttryck där rymliga balkonger sträcker sig längs hela söder- och västerfasaderna. Även den kulören som går i grånyans betonar kontrasten till de tre övriga husen. I likhet med de övriga husen i Brf Allén består det av fem våningar där det översta planet utgörs av penthouselägenheter med takterrasser och enastående utsikt mot Kalkbrottet, Öresund och landskapet runt omkring. 

Brf Bersån och Brf Pergolan - 121 bostäder

Norr om huvudbyggnaden ligger Brf Bersån och Brf Pergolan med två respektive fyra huskroppar, som knyter tydligt an till Brf Paviljongen och Brf Allén genom sitt sobra formspråk med ljusa, putsade fasader och med en mörkare nyans för det översta penthouseplanet.

Framför husen anläggs en inbjudande kvartersgård med planteringar och gångar som leder mot hjärtat i servicekonceptet, nämligen huvudbyggnaden med all service och gemensamma faciliteter, såväl inne som ute.

Entréerna är placerade i bekväm närhet till bilparkeringen, där det förutom parkeringsplatser finns låsbara cykelförråd.

En av de bärande tankarna med arkitekturen i Brf Bersån och Brf Pergolan är att skapa en boendemiljö som inbjuder till harmoni och delaktighet. Varje lägenhet har ritats för att maximera ljusinsläpp och utsikt. Många har vardagsrum med hörnläge och fönster i två väderstreck. Samtliga lägenheter har uteplats, balkong eller terrass. Vissa lägenheter har två uteplatser eller balkonger. Och en del balkonger är inglasade. 

I Brf Pergolan bor du mitt emot hjärtat i servicekonceptet, nämligen huvudbyggnaden med all service och gemensamma faciliteter. På så sätt kan du enkelt ta del av de många mervärden som gör livsstilsboendet så speciellt; spa, gym, pooler, reception, tennis och mycket mera.