Valberedning

Inför årsstämma 2018

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 24 april 2018 kl. 17.00 i Malmö.

Aktieägare kan kontakta valberedningen via e-post till info@victoriapark.se eller via brev under följande adress: Victoria Park AB, Valberedningen, Box 2, 201 20 Malmö.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Victoria Park AB:s styrelse via e-postadress eller postadress enligt ovan, med angivande av att meddelandet är ställt till styrelsen. För att kunna tas in i kallelsen ska ett förslag inför årsstämman ha inkommit till styrelsen senast 6 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Forsén Styrelsens ordförande tfn 070 632 86 50