Valberedning

Valberedning

Stämman den 24 juli 2018 beslutade att upphäva de principer som i samband med årsstämman antagits för Victoria Parks valberedning. Mot bakgrund av aktieägarstrukturen efter att Vonovias offentliga uppköpserbjudande har fullbordats, kommer valberedningsarbetet framöver att utföras av bolagets majoritetsägare.