Valberedning

Valberedning

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 24 juli 2018 beslutades att Victoria Park inte ska ha någon valberedning inför årsstämman 2019.