Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Greg Dingizian och Anders Pettersson på egna mandat, Gillis Cullin på Östersjöstiftelsens mandat samt John Hopkins på Fogelvik Holding AB:s mandat. Därutöver ingår styrelsens ordförande Bo Forsén som sammankallande.

Årsstämman kommer att hållas den 24 april 2018 kl. 17.00 i Malmö.

Aktieägare kan kontakta valberedningen via e-post till info@victoriapark.se eller via brev under följande adress: Victoria Park AB, Valberedningen, Box 2, 201 20 Malmö.