Fastighetsbestånd

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Förvaltningsregioner

Victoria Parks förvaltningsverksamhet drivs i tre regioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – för en effektiv förvaltning med en social dimension och lokal förankring. (Tillträde anges i parantes)


Region Stockholm

Victoria Park Region Stockholm

Antal fastigheter

97

Antal lägenheter

6 000

Eskilstuna (jan -15)

3 048

Linköping (aug -13)

1 428

Nyköping (sep -16)

611

Stockholm (apr -14)

536

Örebro(sep -17)

396


Region Malmö

Victoria Park Region Malmö

Antal fastigheter

103

Antal lägenheter

5 000

Malmö (jan -13/jul -16)

1 461

Karlskrona (jul -16)

1 348

Växjö (dec -16)

885

Markaryd (aug -13)

769

Kristianstad (apr -14)

583


Region Göteborg

Victoria Park Region Göteborg

Antal fastigheter

17

Antal lägenheter

2 400

Göteborg
(mar -15 resp sep -17)

1 449

Borås (mar -16)

911


Livsstilsboende

Vid Limhamns kalkbrott i Malmö har Victoria Park uppfört ett livsstilsboende med 325 bostadsrätter kopplat till ett omfattande servicekoncept, som premierar ett högre försäljningspris jämfört med utveckling av traditionella bostadsrätter. Livsstilsboendet är fullt utbyggt och verksamheten renodlas till service i anslutning till livsstilsboendet.