Fastighetsbestånd

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 012 000 kvadratmeter, fördelat på 12 840 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,3 miljarder kronor.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Utöver ett aktivt förädlingsarbete driver vi förtätningsprojekt genom nyproduktion inom befintligt bestånd i Göteborg, Linköping och Stockholm omfattande cirka 1 000 nya bostäder.

Förvaltningsregioner

Victoria Parks förvaltningsverksamhet drivs i tre regioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – för en effektiv förvaltning med en social dimension och lokal förankring. (Tillträde anges i parantes)


Region Stockholm

Victoria Park Region Stockholm

Antal fastigheter

95

Antal lägenheter

5 607

Eskilstuna (jan -15)

3 032

Linköping (aug -13)

1 428

Nyköping (sep -16)

611

Stockholm (apr -14)

536


Region Malmö

Victoria Park Region Malmö

Antal fastigheter

103

Antal lägenheter

5 045

Malmö (jan -13/jul -16)

1 461

Karlskrona (jul -16)

1 347

Växjö (dec -16)

885

Markaryd (aug -13)

769

Kristianstad (apr -14)

583


Region Göteborg

Victoria Park Region Göteborg

Antal fastigheter

15

Antal lägenheter

2 188

Göteborg (mar -15)

1 277

Borås (mar -16)

911


Livsstilsboende

Vid Limhamns kalkbrott i Malmö färdigställer Victoria Park ett livsstilsboende med bostadsrätter kopplat till ett omfattande servicekoncept, som premierar ett högre försäljningspris jämfört med utveckling av traditionella bostadsrätter. 

261 lägenheter är byggda och sålda. Därtill pågår byggnation av en sista etapp om 64 lägenheter med beräknad inflyttning våren 2017. Den totala resultateffekten av etappen bedöms till omkring 40 Mkr, vilket avräknas i samband med färdigställandet. Därefter är livsstilsboendet fullt utbyggt och verksamheten renodlas till service i anslutning till livsstilsboendet.