Fastighetsbestånd

Per den 30 juni 2017 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 846 lägenheter, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Förvaltningsregioner

Victoria Parks förvaltningsverksamhet drivs i tre regioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – för en effektiv förvaltning med en social dimension och lokal förankring. (Tillträde anges i parantes)


Region Stockholm

Victoria Park Region Stockholm

Antal fastigheter

95

Antal lägenheter

5 613

Eskilstuna (jan -15)

3 038

Linköping (aug -13)

1 428

Nyköping (sep -16)

611

Stockholm (apr -14)

536

Örebro tillträds den 1 september.


Region Malmö

Victoria Park Region Malmö

Antal fastigheter

103

Antal lägenheter

5 045

Malmö (jan -13/jul -16)

1 461

Karlskrona (jul -16)

1 347

Växjö (dec -16)

885

Markaryd (aug -13)

769

Kristianstad (apr -14)

583


Region Göteborg

Victoria Park Region Göteborg

Antal fastigheter

15

Antal lägenheter

2 188

Göteborg (mar -15)

1 277

Borås (mar -16)

911

Bergsjön i Göteborg tillträds den 30 september.


Livsstilsboende

Vid Limhamns kalkbrott i Malmö har Victoria Park uppfört ett livsstilsboende med 325 bostadsrätter kopplat till ett omfattande servicekoncept, som premierar ett högre försäljningspris jämfört med utveckling av traditionella bostadsrätter. Livsstilsboendet är fullt utbyggt och verksamheten renodlas till service i anslutning till livsstilsboendet.