Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på
12 8400 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,3 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A25.100.3 (1.21%)24.8025.104,650
Victoria Park B24.900 (0.00%)24.8024.9075,846
Victoria Park Pref285.002 (0.71%)284.00285.003,122
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande
2017-02-16
Victoria Park AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016
Kalendarium
2017-04-25
Delårsrapport januari-mars 2017

Senaste rapport

Presentation


Prenumerera på pressmeddelanden/rapporter
E-postadress: