Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Per den 31 mars uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 14 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 
16,2 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
VICP A35.200.1 (0.28%)35.1035.209,460
VICP B35.150.05 (0.14%)35.2035.2541,667
VICP PREF315.000 (0.00%)315.00316.002,723
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande
2018-04-24
Victoria Parks årsstämma 2018
Kalendarium
2018-07-12
Delårsrapport januari-juni 2018

Senaste rapport