Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på
12 8400 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,3 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A23.300 (0.00%)0.000.000
Victoria Park B23.400 (0.00%)0.000.000
Victoria Park Pref290.000 (0.00%)0.000.000
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande
2017-03-27
Victoria Parks årsredovisning 2016
Kalendarium
2017-04-25
Delårsrapport januari-mars 2017

Senaste rapport