Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 012 000 kvadratmeter, fördelat på
12 800 lägenheter, med ett marknadsvärde om 11,5 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
Victoria Park A23.40-0.3 (-1.27%)23.3023.403,075
Victoria Park B23.300.2 (0.87%)23.3023.4035,633
Victoria Park Pref285.00-1.5 (-0.52%)284.00285.00304
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.
Pressmeddelande
2017-01-13
Victoria Park hyr ut bredbandsnät
Kalendarium
2017-02-16
Bokslutskommuniké 2016

Senaste rapport

Presentation


Prenumerera på pressmeddelanden/rapporter
E-postadress: