Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på
12 846 lägenheter, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
VICP A28.50-0.3 (-1.04%)28.2028.4012,737
VICP B28.40-0.6 (-2.07%)28.3028.4089,964
VICP PREF307.50-1.5 (-0.49%)307.50313.503,212
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.