Fastighetsbolaget Victoria Park

Nyrenoverad modern bostad Förtätningsprojekt i Stockholm Medarbetare i Eskilstuna

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm
Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Per den 30 juni uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 846 lägenheter, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor.

Victoria Park AB (publ)
Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö, 040-16 74 40, info@victoriapark.se


SymbolLastChange (%)BidAskVolume
VICP A30.10-0.1 (-0.33%)30.0030.1018,313
VICP B30.30-0.2 (-0.66%)30.2030.30302,544
VICP PREF309.00-8.5 (-2.68%)309.00309.5011,631
 
Data delayed by 15-20 min. See Terms and Conditions.